Uskumused … oih, mis need veel on?

Kuhu iganes Sa ei läheks, milliseid põnevaid tegevusi ette ka ei võtaks, Sa juhindud alati oma uskumustest. Uskumused on sisemised tõekspidamised, mis juhivad Su käitumist ja mõtlemist. Paljud uskumused pärinevad lapsepõlvest, mistõttu on väga oluline, mida Sa lastele räägid ning millist eeskuju Sa neile annad. Esimesed seitse eluaastat on uskumuste kujundamisel olulise tähtsusega. Lisaks lapsepõlvele, omandad Sa erinevaid uskumusi läbi kogemuste. Uskumused on Su mõttemaailma juhtivad programmid, mis toimivad automaatselt ehk Sa ei pane tähelegi, kuidas nad toimetavad, samuti ei vaidlusta Sa nende õigsust. Kõlab hirmutavalt, mis?

Uskumused moodustavad isiksuse alusmüüri. Nad määravad ära, kui väärtuslikuna või väärtusetuna Sa ennast tunned, kas oled usaldav või kahtlustav, pädev või asjatundmatu, valmis riskima või alalhoidlik. Uskumused mõjutavad Sinu enesehinnangut, tööga toimetulekut, meeskonnatöö oskuseid, suhteid, küllust ning isegi mentaalset ja füüsilist tervist. Uskumused on salvestatud alateadvusse ning moodustavad tajufiltreid, läbi mille Sa maailma näed. Nende tööd võrreldakse arvutiprogrammidega – kõik sõltub sellest, milline programm on käivitatud. Seepärast oleme me ka kõik erinevad.

Sul on piiravaid uskumusi, mis Sinu toimetamist takistavad ning samas on Sul ka toetavaid uskumusi, mis aitavad saavutada Sul paremaid tulemusi. Kui Sa usud, et „Oh, mina olen kõigest mutrikene ning minust ei sõltu suurt midagi“ või „Pole mõtet isegi proovida, nii kui nii see ei õnnestu“ või midagi analoogset, siis need on takistavad uskumused. Toetavad uskumused on näiteks „Mis iganes ka ei juhtuks, ma leian lahenduse“ või „Ma olen julge, loominguline ja hakkaja“. Toetavatel uskumustel põhinevad afirmatsioonid. Toetavad uskumused viivad Sind elus edasi. Et toimuks muutus, peavad toetavad uskumused ületama takistavaid uskumusi. Indiaanlastel on jutt, kahest hundist, kes Sinuga kõikjal kaasas on. Sinu tegemisi saadavad. Kelle vahel pidevalt käib võitlus. Üks huntidest sümboliseerib kurjust ning teine headust. Kumb nendest igapäevaselt peale jääb? Kumb Sinu elu suunab? Kõik sõltub sellest, kumba hunti Sa toidad.

Lapsepõlvest kaasa saadud tarkused võivad olla perekonnas rännanud juba mitu inimpõlve. Üks osa nendest tarkusest on suunatud „ellujäämisele“, mis enamikel juhtudel peavad ka täna paika. Kuumalt pliidilt äsja võetud supp on ka tänapäeval tuline. Kivi on endiselt kõvem kui pea. Aga teine suur osa on seotud „elus hakkama saamisega“, need on tarkused ja uskumused, mis võivad olla ajas muutunud. Kuna töö iseloom on muutunud. Füüsilise töö osakaal on vähenenud. Põllumajandus on ka täna oluline, kuid raskemad tööd tehakse ära masinatega, mitte enam loomadega või käsitsi. Mõttetöö osa on hüppeliselt suurenenud. Tänapäeval loevad pigem meeskonnatöö oskused ning loomingulisus. Tõepoolest, kunagi võis olla mõistlik uskumus, et ma pean kõikide asjadega ise hakkama saama. Tänapäeval aga ilma teiste panustamise ja abita väga kaugele ei purjeta. Samuti on otsustamise protsess muutunud kiiremaks. Kas ei eelda uued väljakutsed ka uusi uskumusi? Loomulikult, kui Sa soovid elus kenasti hakkama saada.

Kuidas muuta uskumusi? Kuidas kirjutada uut programmi, mis tänapäevaste nõudmistega paremini hakkama saaks? Õnneks on võimalik kõike seda teha.

  1. Esmalt keskendu sellele, mida Sa soovid. Positiivsele, innustavale lõpptulemusele.
  2. Siis oleks hea korraks läbi mõelda, miks see on Sinu jaoks tähtis? Mis Sinu elus muutuks, kui soovitu täituks? Uus uskumus kinnistuks.
  3. Seejärel tuleks oma uut soovi võimalikult täpselt ette kujutada ehk visualiseerida. Milline Sa oled? Kuidas käitud? Mida oluliseks pead? Kas Sa näed ennast mõnes situatsioonis soovitud viisil käitumast?
  4. Ära unusta ka lisaks piltidele ka sõnade võimast jõudu – uut uskumust tuleks nii iseendale igapäevaselt korrutada, kuid miks mitte rääkida ka sellest pereringis või sõpradega.
  5. Visualiseerimise protsessi ning endale näiteks hommikuti peegli ees kinnitamist peaks kordama igapäevaselt kuu aega järjest, kuni ta on korralikult alateadvusse kinnistunud ning hakkab Sinu elu juhtima.

Kuna uskumused kujunevad kogemuste kaudu, tuleks uusi asju julgemalt proovida. Kasvõi minna teistkaudu homme tööle. Või registreerida ennast mõnele põnevale koolitusele. Uute uskumuste väljatöötamisel ja kinnistamisel aitab kaasa ka coaching, kus alateadvuse tarkusele tuginedes uusi võimalusi luuakse. Ära karda küsida abi, kui Sa soovid olla oma elu peremees.

Henry Fordi poolt on öeldud: „Kui Sa usud, et Sa suudad või usud, ei suuda – mõlemal juhul on Sul õigus.“ Usun, et oled seda mõttetera kuulnud. Just nii nende uskumustega ongi.