Klientide tagasiside

Siia lehele on koondatud klientide tagasiside meeskonna coachingu sessioonidele.


Meil oli meeskonna koolitust vaja selleks, et leida ka rutiinsete tegevuste juures viise, kuidas teha need tegevused endale meeldivaks ehk leida üles oma sisemine motivatsioon ning õppida erinevaid meetodeid, kuidas vajadusel seda motiveerivat seisundit iseendas tekitada.

Koolitus kulges ootuspäraselt meeldivas keskkonnas ja seltskonnas, pingevabalt, kus kogu tiim oli avatud, rõõmsameelne ja valmis omandama tarkust ise aktiivselt kaasa lüües. Koolitus süvendas tiimitunnet veelgi. Kuna Priit oskas avada õigeid kanaleid ja inimesed pingevabalt rääkima saada, siis nii mõnigi kolleeg avastas endas huvitavaid külgi ja varjatud ressursse, mis mingil põhjusel on kasutamata jäänud või kiires elutempos lausa kaduma läinud. Koolituse lõpus läbiviidud harjutus, kus kõik kolleegid said üksteisele selja peale asetatud paberile välja tuua iga persooni kõige meeldivamad ja positiivsemad omadused, jääb meid kõiki saatma ka edaspidi – sellega tegi Priit meile koolituse lõpus lausa kingituse 🙂

Oleme olnud Priiduga varasemalt kolleegid palju aastaid. Priit oli juba Seesamis „mitteametlikult” coachiks paljudele kolleegidele, sh mulle. Usaldusväärse ja alati toetavana, oskas ta pingeid maha võtta, innustada ja tasakaalustada just siis kui oli vaja, erinevates situatsioonides. Samas ei surunud ta kunagi oma mõtteid peale, vaid lasi inimesel läbi suunatud küsimuste ise lahendusi leida. Seega oli asjade loomulik käik, et Priit valis endale tööks just sellise tee ja et mina soovisin oma meeskonnale treeneriks just Priitu.

Heli Simulant

Partnersuhete osakonna juht, Seesam Insurance AS


Edasi lugemiseks, palun kliki Sulle antud hetkel sobilikule teemale: koolitused, tasuta varandus või minu lugu.