Minu lugu

Priit Kuuskme on edutreener, Life and Business Coach, kes aitab, et Su tööelu oleks puhas rõõm ning tööleminek igapäevane pidu Sinus eneses.

Me oleme tööl kolmandiku oma argipäevast ning mõnikord näpistame töökohustusteks aega ka nädalavahetuse, hobide, une, pere või sõprade arvelt. Väga oluline on teha tööd, mida Sa teha tahad. Mis Sul hästi välja tuleb. Millele mõeldes Sa uhke oled.

Kuidas Sulle meeldiks, kui Sa saaksid oma 105-ndal sünnipäeval, kuulates külaliste kõnesid, korraks tagasi vaadata ning tunda uhkust, et Su töised ettevõtmised õnnestusid igati kenasti? Sa läksid tööle hea meelega. Otsisid igas olukorras, kuidas teha asju veelgi paremini ning tagasilööke võtsid kui võimalust õppida ja areneda. Sa olid innustunud ja motiveeritud. Sa oskasid oma aega oskuslikult kasutada. Sa julgesid võtta riske. Sa olid õnnelik. Sa olid alati kuhugi teel ning teadsid, mida Sa tahad saavutada. Ja Sul oli julgust oma soovid ellu viia. Kuidas see Sulle meeldiks?

Priit Kuuskme on Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu Ülikooli lõpetanu. Tal on magistrikraad ehituses ning majanduses.

Priit Kuuskme on pikalt töötanud kindlustussektoris erinevatel juhtivatel ametikohtadel. Juhtinud ja innustanud töötajaid. Tegelenud protsesside täiustamise ja kvaliteedijuhtimisega. Vastutanud ja koordineerinud projektipõhiselt eri osakondade töötajate või riikide üleseid tegevusi. Viinud ellu edukalt mitmeid innovaatilisi toote- ja protsessiuuendusi ning tegutsenud aktiivselt ettevõtte sisekoolitajana.

Lisaks on Priit jaganud teadmisi Tallinna Majanduskoolis, Audentese ärikoolis ja Fontese erakoolis ning erinevate ettevõtete sisekoolitustel.

Priit on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras Harjumaa 2020. aasta koolitaja.

Priit Kuuskme on läbinud programmi „The Art & Science of Coaching“. Ta on selle programmi Eestis toimunud koolituse esimese lennu lõpetanu. „The Art & Science of Coaching“ on Kanada taustaga Erickson International lahenduskeskse coachingu kursus, mis sisaldab 128 tundi auditoorset õpet, hulgaliselt moodulite vahelist omavahelist harjutamist ning eksamit. Koolitus on Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni (International Coaching Federation, ICF) poolt aktsepteeritud ning juhindub lisaks coachingu metoodika õpetamisele ICF-i poolt välja töötatud eetika koodeksist.

Lisaks personaalse coachingu oskustele on ta täiendanud ennast meeskonna coachingu teemadel läbides “High Performance Team Coachingu” kursuse.

Priit Kuuskme kvalifikatsiooni tõendavad alljärgnevad sertifikaadid:

  • Certificate of completion “The Art & Science of Coaching“, Erickson College International
  • Certificate of completion “High Performance Team Coaching“, Erickson College International
  • Certificate of coaching “Professional Coach”, Erickson College International
  • Certificate of coaching “Team Coach”, Erickson College International

Priit Kuuskme on Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni (International Coaching Federation, ICF) liige ning ICF Estonia asutajaliige ja liige.

International Coaching Federation (ICF) on juhtiv ülemaailmne organisatsioon, mis on pühendunud coachingu edendamisele, seades kõrgeid standardeid, andes välja pädevussertifikaate ja kasvatades professionaalsete coachide võrgustikku. ICF Estonia on International Coaching Federation (ICF) Eesti haru. ICF Estonia eesmärgiks on coachingu edendamine Eestis, sh.

  • Coachingu alase teadlikkuse kasvatamine
  • Coachingu väärtuste ja mõjujõu tutvustamine professionaalsete coachide poolt
  • Liikmete õppimise ja järjepideva professionaalse arengu toetamine
  • Coachingu kui ärivaldkonna edendamine

Lisaks on Priit ka Eesti Mentorite Koja liige.

Jälgi Priit Kuuskme tegemisi Facebook’is või YouTubes.

Palun piilu ka teisi lehti: kuidas saan kasulik olla?, personaalsed lahendused, meeskonna lahendused või koolitused.

Suur tänu Sulle juba ette!