Loovustehnikate töötuba

Loovustehnikate töötuba. The Art of Creative Thinking

Kas Sa oled jälginud lapsi, kui nad mängivad? Kas oled pannud tähele, kui kergesti ja loovalt leiavad nad lahendusi ja uusi võimalusi? Oluliselt lihtsamalt kui täiskasvanud või niinimetatud suured inimesed. Aga kas suured inimesed võivad ka loovad olla? Vaatamata sellele, et nad pole üldsegi loovad inimesed? Vähemalt nende enda arvates.

Hea uudis on see, et kõik inimesed võivad olla loovad. See pole sugugi ainult kunstnike, kirjanike, heliloojate jm loovate ametite temaatika. See on kindlasti hea uudis.

Steve Jobs oli lisaks paljule muule, tuntud ka oma riietumise poolest. Must kampsun ning teksad. Oma riietumise kohta on ta öelnud, et tal tuli igapäevaselt teha nii palju otsuseid, et riietumise osas ta tahtis otsustamisest puhata. Kui palju otsuseid Sa igapäevaselt teed? Usu mind, tegelikult üsna palju. Kas Sa oled kunagi mõelnud, mis võiks olla mõne hea otsuse taga? Mida tuleks teha, et häid otsuseid langetada? Mõtle hetkeks.

„Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.“ (Eesti vanasõna)

Läbimõeldud ning töötavate otsuste taga on enamalt jaolt erinevad läbitöötatud valikute variandid. Mida olulisem on otsus, seda enam tuleb teha „kodutööd“ erinevate võimaluste väljamõtlemisel. Kui palju Sul on „laual“ erinevaid valikuid, kui otsuse langetad? Aga, kuidas üldse tekitada erinevaid valikuid, mille vahel otsus langetada? Või küsime teistpidi. Mitut loovustehnikat Sa oskad nimetada?

Ajurünnak.

Jah, ajurünnak tuleb üldjuhul meelde aga loovustehnikaid on oluliselt rohkem. Nagu tööriistakastis on erinevad tööriistad nii on ka erinevad loovustehnikad. Nad kõik töötavad natuke erinevalt, mitme tehnika kasutamine annad veelgi parema ülevaate võimalikest variantidest.

Kellele on koolitus mõeldud?

Loovustehnikate töötuba on mõeldud eelkõige meeskonna juhtidele, kellel on oluline leida loovaid lahendusi. Uusi viise, kuidas klientide soove paremini mõista või tooteid parendada või meeskonnatööd tõhustada. Neid olukordi, kus erinevaid loovustehnikaid kasutada on meie igapäevases elus tegelikult väga palju.

Sony juhataja Akito Morita pani tähele, et noortele meeldis kõikjal kuulata muusikat. Ta tuli lihtsale järelusele ja kompanii arendas välja Walkmani, millest esimene toodeti 1980. aastal. Turu-uuringute järele polnud mingisugust vajadust. “Rahvas ei tea, mis on võimalik. Meie teame”, ütles Morita.

Mis teeb koolituse eriliseks?

Kindlasti praktiline suunitlus. Koolitus on kombinatsioon hästi töötavatest kvaliteedijuhtimise ja coachingu protsesside töövahenditest ning isiklikust kogemusest töötamisel arendusmeeskonna juhina.

Kuidas koolitus toimub?

Koolitusel tutvustatakse erinevaid loova töö töövahendeid. Erinevad „jäälõhkujad“ loova mõtlemise ergutamiseks, töövahendeid ideede genereerimiseks, probleemide määratlemiseks, erinevate ideede ja mõtete hindamiseks ning otsuste vastuvõtmiseks. Käsitletavatest töövahenditest saad selge tegutsemisjuhise ning kõik loovustehnikad saad praktikas järgi proovida. Erinevad töövahendid on jagatud gruppidesse, mis võimaldab hiljem iseseisval kasutusel neid lihtsamini valida ning praktikas rakendada.

Hea, kui on mingi probleem või teema, millele puhul näiteks erinevaid ideede genereerimise töövahendid proovida. Katsetada, kuidas erinevad meetodid töötavad. Suurendada valikuid, enne olulise otsuse tegemist.

Loovustehnikate töötoa orienteeruv kestvus on 6 tundi, mille sisse mahub mitu liigutamise ning energia taastamise pausi. Kõik ikka selleks, et koolitusest oleks Sulle kõige rohkem kasu.

Lisaks erinevatele tehnikatele, mida loovuse rakendamisel tutvustan, arutame põgusalt ka milline üldse on loovust ja innovatsiooni soodustav keskkond. Ning olulisem veel, kuidas Sa saaksid sellise keskkonna ise tekitada.

„Meie oleme seisukohal, et meil on kohustus leida iga asja tegemiseks parim viis ning iga uut tootmises rakendatud protsessi tuleks vaadelda kui eksperimenti. Kui jõuame oma tootmises uude etappi, mis tundub eelmisest märksa parem, on see ikkagi ainult üks etapp tootmises ja ei midagi enamat. See ei saagi olla midagi enamat. Seni tehtud muudatuste põhjal teame, et veelgi suuremad muudatused seisavad ees ning seetõttu on iga üksikut operatsiooni võimalik veelgi täiustada.“ (Henry Ford)

Praktiline kasu

Koolituse järgselt Sa:

  • suurendad oluliselt enda „loovustehnikate tööriistakasti“ ning oskad eri tehnikaid edukalt töösituatsioonis kasutada
  • saad selge ning loogilise koolitusmaterjali, mida hiljem vajadusel olulistel hetkedel meenutada, kui soovid mõnda loovustehnikat hiljem proovima hakata
  • saad veelgi paremaks meeskonna juhiks tõstes enda juhikompetentsi
  • oskad kujundada loovust ning innovatsiooni soodustava keskkonna
  • loodetavasti hakkad nägema rohkem võimalusi ja lahedusi kui takistusi

Koolituse toimumise aeg ja koht

Avalikud koolitused

Hetkel pole kokku lepitud ühtegi avalikku loovustehnikate töötuba.

„Ühtegi probleemi ei saa lahendada sellel tasemel, millisel ta tekkis“. (Albert Einstein)

Sisekoolitused

Kui soovid mind kutsuda Sinu ettevõttesse koolitama, palun võta minuga ühendust, kas saates elektroonse kirja aadressile priit@lifecoach.ee või helistades telefonile 512 3215. Arutame seejärel, milline peaks olema koolituse eesmärk, millal see võiks toimuda ning muid koolituse üksikasju.

Lisainfo

Kui Sul on käesoleva loovustehnikate töötoa raames soov midagi küsid või täiendavalt uurida, oled lahkesti oodatud seda tegema. Kui Sulle on sobilikum kirjutamine, kasuta palun aadressi priit@lifecoach.ee. Kui soovid helistada, vali oma telefonil numbrikombinatsioon 512 3215 ning vajuta helistamise nuppu. Nii lihtne see ongi!

Kui Sa soovid minu kohta rohkem teada saada, siis palun kliki siia.

Kui soovid piiluda mu teisi koolitus, palun kliki siia.

Edukat loovate tehnikate igapäevast kasutamist!